Zespół Biegłych Rewidentów Storno sp. z o.o.

Witamy na naszej stronie

Zespół Biegłych Rewidentów „STORNO” spółka z o.o. w Katowicach jest firmą audytorską działającą na podstawie uprawnień potwierdzonych wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1822 (Uchwała nr 495/ 98/ 98 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 1998r.).

Spółka „STORNO” przeprowadziła w latach 1998 – 2014 badania sprawozdań finansowych, w każdym roku w ok. 40 jednostkach sprawozdawczych, przy czym umowy są zawierane każdego roku.
Zakres prowadzonego audytu obejmuje specyfikę działalności związaną z górnictwem, hutnictwem, przemysłem, ochroną zdrowia,  handlem i usługami, pośrednictwem finansowym takie jak:

  • huty żelaza,
  • huty i zakłady przemysłu metali nieżelaznych,
  • przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,
  • przedsiębiorstwa przemysłu elektromaszynowego i chemicznego,
  • przedsiębiorstwa budowlano-montażowe,
  • biura projektów, ośrodki badawczo-rozwojowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • szpitale,
  • fundacje i stowarzyszenia